Urlop macierzyński w Irlandii czyli Maternity Leave

Opuściliśmy Polskę z różnych powodów, jednak tym wiodącym powodem prawdopodobnie było to, by podnieść standard naszego życia w wybranym kraju, innym niż Polska.
Niektórzy mieli marzenia.Na emigracji pracujemy, niektórzy kupują mieszkania, zakładamy rodziny, zachodzimy w ciążę i rodzimy dzieci.


Po prostu żyjemy w nowych warunkach. Życie płynie. W Irlandii jest inaczej niż w Polsce. To wiemy po krótkim czasie pobytu, jednak bywa
, że nie znamy szczegółów co do różnych społecznych kwestii. Ten blog służy kobietom, a ten wpis ma służyć przyszłym matkom.

Popatrzmy na macierzyństwo.

Jak to jest z urodzeniem dziecka w Irlandii ?

Na co możesz liczyć, kobieta która chce w Irlandii urodzić swoje dziecko  ?

Uprawnienia reguluje Ustawa Maternity Protection Act 1994.

 

A teraz posłuchaj o swoich prawach i zapamiętaj :

  • Masz prawo do urlopu macierzyńskiego bez względu na to, jak długo pracowałaś i bez względu na to, w jakim wymiarze czasowym pracowałaś.

Ważne jest tylko to, że jesteś w ciąży i w związku z tym nie będziesz mogła świadczyć pracy z oczywistych dla Irlandczyków powodów.

  • Masz całkowite prawo do powrotu na zajmowane stanowisko pracy przed urodzeniem dziecka i pójściem na urlop macierzyński.

Jeżeli Twoje miejsce pracy ktoś zajął, pracodawca jest zobowiązany do tego, żeby zaproponować Ci tak samo płatne stanowisko pracy odpowiadające Twoim kwalifikacjom.

  • Masz prawo do zasiłku macierzyńskiego, Maternity Benefit. Ten zasiek wypłaca Ministerstwo ds Socjalnych i Rodzinnych (the Department of Social Protection ), a nie pracodawca. Warunek jest jeden, regularne opłacanie składek na ubezpieczenie PRSI przez określony czas.

 

Oto link do formularza MB1.  https://www.welfare.ie/en/pdf/mb1.pdf

Stary formularz MB10 został zastąpiony nowymi formularzami MB1, MB2, MB3.

 

Formularz MB2 (the Employer Certificate) wypełnia pracodawca.

http://www.welfare.ie/en/pdf/mb2.pdf

 

Formularz MB3 wypełnia lekarz w przypadku kobiet bezrobotnych lub pracujących na własny rachunek.

http://www.welfare.ie/en/pdf/mb3.pdf

 

Na stronie http://www.welfare.ie/en/Pages/home.aspx (Social Protection Website) znajdziesz pomocne informacje.

 

Aktualne informacje znajdziesz też na stronie internetowej PaycheckPlus Making Payroll Easy lub telefonując na numer telefonu w Dublinie (  01 9059400 )

 

Patrz, jak długo trzeba opłacać składki ubezpieczeniowe :

  • w przypadku kobiet, które pracują na etacie

1/. minimum 39 składek PRSI opłaconych w ciągu 12 miesięcy przed przejściem na urlop macierzyński, LUB

2/. opłacenie składek PRSI za okres 39 tygodni od rozpoczęcia pracy, czyli przez ponad 9 mies.

I/. posiadanie opłaconych lub skredytowanych składek PRSI przynajmniej za okres 39 tygodni w odpowiednim roku podatkowym (dwa lata wstecz przed złożeniem wniosku) LUB w roku podatkowym następującym bezpośrednio po odpowiednim roku podatkowym LUB

II/. 26 składek opłaconych w odpowiednim roku podatkowym ORAZ 26 składek odprowadzonych w roku poprzedzającym.

Dla przykładowego roku 2016 odpowiednim rokiem podatkowym był rok 2014.

Dla przykładowego roku 2017 odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2015.

  • w przypadku kobiet prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnione)

1/. opłacone 52 składki PRSI w odpowiednim roku podatkowym ALBO w roku poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy, LUB w roku następującym bezpośrednio po odpowiednim roku podatkowym.

Dla wnioskujących przykładowo w 2016 potrzebne były 52 składki PRSI z lat : 2013, 2014 lub 2015.

A jak z wypłatą zasiłku macierzyńskiego Maternity Benefit ?

Przez 26 tygodni wypłacany zasiłek Maternity Benefit wypłacany jest bezpośrednio na konto bankowe. Również na konto bankowe w innym kraju UE.
Po zmianach budżetu w 2016 roku zasiłek wypłacany jest w wysokości 235 euro niezależnie od dochodu.  Wprowadzono standard payment.
Umowa z pracodawcą może uprawniać do pobierania dodatkowych pieniędzy w czasie trwania urlopu macierzyńskiego. Podjęcie pracy dorywczej lub w niepełnym wymiarze spowoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku.

 

Aby otrzymać zasiłek Maternity Benefit należy złożyć w urzędzie ( the Maternity Benefit Section of the Department of Social Protection ) wypełniony i podpisany formularz MB1 – na 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, a 12 tygodni w przypadku kobiet samozatrudnionych.

 

https://www.welfare.ie/en/pdf/mb1.pdf

 

Czy opłacanie składek na ubezpieczenie w Polsce ma znaczenie dla wypłaty Maternity Benefit w Irlandii ?

Jeśli byłaś zatrudniona i opłacałaś regularnie składki ubezpieczeniowe w Polsce, to zgodnie z prawem UE, jeśli opłaciłaś jedną pełną składkę PRSI w Irlandii, to możesz dołączyć swoje wcześniejsze ubezpieczenie, które pozwoli spełnić wymóg liczby składek.

Uwaga : ta jedna składka opłacona w Irlandii musi być opłacona nie później niż 16 tygodni przed narodzinami dziecka.

 

Jak długo trwa urlop macierzyński w Irlandii ?

Urlop macierzyński zasadniczo trwa 26 tygodni, tzn. 6,5 mies. i może być przedłużony o kolejne 16 tygodni, tzn. o 4 mies. czyli w tej poszerzonej wersji trwałby 42 tygodnie, tj. 10,5 mies.Datą dla rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego są 2 tygodnie przed spodziewanym terminem porodu. I co ważne – urlop macierzyński nie może zakończyć się wcześniej niż po 4 tygodniach od czasu urodzenia dziecka. Więc wrócić wcześniej do pracy nie będziesz mogła.

 

Bardzo ważna sprawa :

  • kobieta w ciąży chcąca skorzystać z urlopu macierzyńskiego musi powiadomić o tym swojego pracodawcę najpóźniej 4 tygodnie przed planowaną datą jego rozpoczęcia. To samo dotyczy poinformowania o ewentualnym przedłużeniu urlopu macierzyńskiego.

 

Ufamy, że pomogliśmy rozpoznać temat urlopu macierzyńskiego w Irlandii od strony formalnej. W następnym artykule podpowiemy Ci krótko, jak kobiety w ciąży są traktowane w Irlandii oraz w kolejnym podpowiemy o zasiłkach dla taty.

Najbardziej aktualne informacje po wprowadzeniu zmian w 2016 roku znajdziesz na stronie internetowej PaycheckPlus Making Payroll Easy lub telefonując pod numer telefonu w Dublinie  ( 01  9059400 )

 

Bądź Doinformowana z Nami – Zespół Ama Polska Przychodnia w Dublinie