Poradnik Ciążowy – Angielskie słówka

Pomoc „słowniczkowa” dla  przyszłych mam (poradnik ciążowy ). Uzupełnij swój słowniczek, jeśli jesteś w Irlandii od niedawna ze słabszym angielskim.

Często bywa, że początki w nowym kraju, zatopiona w nowym języku i szybkości wyrażania się jego użytkowników po prostu frustrujemy się.
Dziś niesiemy pomoc „słowniczkową”. Spokojnie możesz wydrukować sobie przygotowany poniżej słowniczek i cieszyć się wzbogaconym o nowe słówka swoim nowym językiem.
Poniższe zestawienie zapewne nie wyczerpuje wszystkich potrzebnych słówek, ale na pewno się przyda.

Zaczynamy :
test ciążowy – pregnancy test
próbka moczu – urine sample
data pierwszego dnia ostatniej miesiączki – the first day of the last period
przybliżony termin przyjścia dziecka na świat – when the baby is due
położna – midwife
historia choroby – medical history
to check something again to confirm – upewnić się
Operations- operacje chirurgiczne
Problems with general anaesthesia- problemy ze znieczuleniem ogólnym (narkozą)
Problems with regional anaesthesia- problemy ze znieczuleniem częściowym, miejscowym
Blood transfusion- transfuzja krwi
Blood disorder- choroba krwi
Thrombosis – zakrzepica
Deep vein thrombosis – zakrzepica żył głębokich
Embolism- zator
Embolistic – zatorowy
Jaundice – żółtaczka
Hepatitis-  zapalenie wątroby
the flu – grypa
Influenza – grypa (formalnie)
I have got the flu – mam grypę
Stinking cold – paskudne przeziębienie
Can I have something for a cold ? – Czy mogę prosić coś na przeziębienie ?
Heart problems – problemy z sercem
Rheumatic Fever – choroba reumatyczna
Hypertension / High Blood Pressure- nadciśnienie
Diastolic hypertension- nadciśnienie rozkurczowe
Systolic hypertension- nadciśnienie skurczowe
Asthma – astma
Breathing problems – problemy z oddychaniem
TB /tuberculosis- gruźlica
Diabetes- cukrzyca
Endocrine problems- problemy hormonalne
Epilepsy- padaczka
Nervous System – system nerwowy
Neurological – neurologiczny
Urinary problems – problemy z moczem
Kidney problems – problemy nerkami
Vaginal infections- infekcje pochwy
Thrush /yeast- grzybica
Sexually transmitted disease- choroby weneryczne
Chicken Pox- ospa
Medication & drug substance abuse- nadużycia leków, uzależnienia
Fertility investigations- badania płodności
Pelvic injuries- uszkodzenia, uraz miednicy
Back injuries- uszkodzenia, uraz pleców
Mental health – zdrowie psychiczne
Emotional health – zdrowie emocjonalne
Psychological problems- problemy na tle psychicznym
Sanity – poczytalność
Seven years ago Mike lost his sanity – siedem lat temu Michał stracił rozum
Haemoglobinopathies- hemoglobinopatia
Hereditary disease/disorder- choroby dziedziczne
Disorders- zaburzenia
Learning disabilities- trudności w uczeniu się
Eating disorder – zaburzenia w jedzeniu
Personal disorder – zaburzenia osobowości
Anxiety disorder – zaburzenia lękowe
Nausea – mdłości, nudności
Feeling of nusea – uczucie mdłości
Vomiting – wymioty
Morning sickness- poranne nudności /mdłości
Vaginal Bleeding- krwawienie z pochwy
Viral infection- infekcje wirusowe
Last Cytology Smear – wynik ostatniego wymazu cytologicznego
Drug allergies- alergie na leki
Other allergies- inne alergie
Blood test – badanie krwi – pod względem następujących czynników:
ABO Group– grupa krwi
Rhesus factor–positive znaczy Rh+;negative Rh –
Antibodies– antyciała
Full blood count– morfologia krwi
Electrophoresis– elektroforeza
VDRL – syfilis
Rubella status – status różyczki
Hepatitis B Virus (HBV) – Wirus zapalenia wątroby typu B
Ferritin– ferrytyna, zawartość żelaza we krwi
Możliwe jest także badanie na prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka syndromu Downa –Downs Serum Screening.
Baby’s sex – płeć dziecka
Brain- mózg
Tummy- brzuszek
Kidneys- nerki
Heart- serduszko
Spinal column- kręgosłup
Your preferences for your baby’s birth – własne preferencje co do tego, jak dziecko powinno przyjść na świat, czyli dotyczących labour – porodu
Ustala się plan porodu -birth plan
Ways of coping with pain – sposoby radzenia sobie z bólem
Relaxation and breathing techniques– techniki relaksu i oddychania
Different positions – różne pozycje
Massage– masaż
Complementary therapies– terapie uzupełniające

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)– wspomagające urządzenie do uśmierzania bólu
Water birth- poród w wannie
Entonox/’gas and air’– gaz znieczulający
Injection– zastrzyk
Exam- badanie for example wzroku
Medical examination – badanie lekarskie
Medical check- up – badanie lekarskie
Her baby bump is showing – jej brzuszek ciążowy jest widoczny
Baby bump – brzuszek ciążowy
Pethidine– lek przeciwbólowy, działa podobnie jak morfina
Epidural– lek przeciwbólowy wstrzykiwany w okolice rdzenia kręgowego
Options for labour and delivery– propozycje porodu oraz przyjścia na świat dziecka
Cushions – poduszki
Birthing chair– fotel położniczy
Water pool– basen
Kneeling, standing or squatting– pozycje: klęcząca, stojąca, kucana
Self-examination – samokontrola
Syntocinon drip– syntetyczna wersja oksytocyny (hormon) wspomagająca poród, podawana aby wywołać bądź przyśpieszyć poród
Womb- macica, łono
Dilation of the cervix- rozwarcie szyjki macicy
Birth canal – kanał porodowy
Show – plamienie przedporodowe;
Induction– wywołanie porodu
Episiotomy/cut– nacięcie krocza przy porodzie
Ventouse/suction cap or forceps– przyssawka lub kleszcze – dwa sposoby na wyciągniecie dziecka z pochwy w przypadku komplikacji
Caesarean section– cesarskie ciecie
Vaginal breech birth– poród pośladkowy

Ponadto pomocne mogą okazać się zwroty takie jak:
Stomach, belly, tummy– brzuch, brzuszek
Folic Acid– kwas foliowy
Contractions– skurcze
Labour pains– bóle porodowe
Premonitory pains – bóle porodowe przepowiadające
Bearing-down pains – bóle porodowe parte
False labour pains – bóle porodowe przedwczesne
Amniotic fluid– płyn owodni, wody płodowe
My waters broke – odeszły mi wody płodowe
Belly button– pępek
Placenta – łożysko
Cord– pępowina
Internal bleeding– krwotok wewnętrzny
Tear– rozdarcie
Stitches– szwy
Icterus neonatorum– żółtaczka fizjologiczna występująca u noworodków
Infant feeding– karmienie noworodka
Breastfeeding– karmienie piersią
Postnatal depression- depresja poporodowa
Baby blues- lekka depresja poporodowa objawiająca się najczęściej niekontrolowanym płaczem.

Proponujemy wydrukować słowniczek, przeglądać słówka i zapamiętywać poprzez powtarzanie i budowanie wyrażeń. Ufamy, że słowniczek będzie pomocny.
Życzymy samych bezbolesnych, szybkich, udanych i szczęśliwych porodów !

Zespół – AMA Polska Przychodnia w Dublinie